Wyłazy dachowe

MASTERTOP MASTERVIEW
Wyłazy dachowe

Grupa produktów z serii MASTERVIEW PRO oraz MASTERVIEW PLUS to wyłazy dachowe służące do montażu na nie izolowanych poddaszach.  Służą do naświetlenia przestrzeni na poddaszu oraz umożliwiają swobodną i bezpieczną drogę komunikacyjną na dach i zewnątrz budynku.

Charakteryzują się bardzo łatwym sposobem montażu i bezproblemową eksploatację przez wiele lat. Wyłazy MASTERVIEW PRO oraz MASTERVIEW PLUS stanowią bardzo istotny elementy marki MASTERTOP.